БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
Хууль эрх зүй
Хэлэлцүүлэг
Өргөдөл гомдол
Холбоо барих
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
Бүртгүүлэх
Салбарын шагнал

Салбарын шагнал

Барилга, хот байгуулалтын салбарыг хөгжүүлэхд идэвхи зүтгэл, үр бүтээл, ажлын амжилт гаргасан, салбарын бүтээн байгуулалтын салбарын шагнал нь дараах төрөлтэй байна. Үүнд:

Засгийн газрын шагнал:

  • “Тэргүүний барилгачин” хүндэт тэмдэг;
  • “Нийтийн аж ахуйн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг;
  • “Газрын харилцааны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг;

Барилга, хот байгуулалтын яамны шагнал:

  • Яамны “Хүндэт дэвтэр”-т бичиж дурсгалын гэрчилгээ олгох;
  • Яамны “Жуух бичиг”.

Шагнал олгох ерөнхий нөхцөл, шагналт нэр дэвшүүлэх, тодорхойлох болон бүрдүүлэх материал зэргийг “БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЛБАРЫН ШАГНАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ“-аас үзнэ үү.