БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
Хууль эрх зүй
Хэлэлцүүлэг
Өргөдөл гомдол
Холбоо барих
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
Бүртгүүлэх
Хүний нөөц

Сул орон тоо

Барилга, хот байгуулалтын яамны сул орон тооны мэдээлэл /2020.10.29/

- БХБЯ-ны гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар /2020.05.15/

Барилга, Хот Байгуулалтын Яамны удирдах албан тушаалын сул хоёр орон тооны сонгон шалгаруулалтын зар

/2020.04.17/

   1. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга

   2. Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

 

 

- Нээлттэй ажлын байр /Энд дарна уу/

 

 

2020.03.30

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ СУЛ ОРОН ТОО

Холбогдох газар, хэлтэс

Сул орон тоо 

Тоо

1

Инженерийн дэд бүтцийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын

Цахилгаан, автоматик, холбоо-дохиоллын бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

1

2

Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

1

  3

Нийтийн аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Хот, суурины бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн технологи, ашиглалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

4

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтэс 

Хөрөнгө оруулалтын бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

5

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах

1

 

2020.01.28

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ СУЛ ОРОН ТОО 

Холбогдох газар, хэлтэс

Сул орон тоо 

Тоо

1

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

 

Мэдээллийн систем, сүлжээний аюулгүй байдал хариуцсан шинжээч

 

1

 

2

Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс

Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан шинжээч

1

3

 

Нийтийн аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Орон сууцны ашиглалт, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

1

4

Санхүүгийн хэлтэс

Төрийн сангийн гүйлгээ, баталгаажуулалт, тайлангийн нэгтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

5

Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс

Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

6

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.09.12

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ СУЛ ОРОН ТОО

Холбогдох газар, хэлтэс

Сул орон тоо 

Тоо

1

Бодлого, төлөвлөлтийн газар

Салбарын бодлого төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч

1

2

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Сайдын зөвлөх

1

3

Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

1

4

Нийтийн аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Хот, суурины ус хангамжийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

1